Uw eerste factuur vermeldt steeds de lopende maand en de volgende maand.  U betaalt dus steeds vóór een nieuwe periode (maand) start.  Indien u uw abonnement maandelijks betaalt, dan zal uw eerste factuur twee (maandelijkse) periodes vermelden, alsook de activatiekosten en eventuele installatiekosten en hardware.


De periode(s) waarvoor u uw factuur ontvangt, staan steeds vermeld op de factuur in het gedeelte 'Abonnementskosten'.