Erbacom heeft geen maximum aantal trafiek voor download of upload, je wordt niet op een lager snelheidsprofiel geplaatst als een bepaald quota overschreden wordt.


Voor Lightspeed Campus en Breedband behouden wij ons wel het recht voor om in te grijpen tegen extreem zwaar verbruik. Wij kunnen zonder waarschuwing en met onmiddellijke ingang de snelheid van een abonnement tijdelijk terugschroeven, om op die manier de kwaliteit van het netwerk voor de overige abonnees te kunnen blijven waarborgen. Erbacom behoudt het recht om klanten tijdelijk te blokkeren als blijkt dat na voorafgaandelijke waarschuwingen het verbruik niet wijzigt.

 

Lightspeed DIA heeft bovenstaande beperking niet omdat deze dedicated kanalen op ons netwerk krijgt.