De eerste factuur heeft altijd betrekking op de huidige lopende maand en de volgende maand en kan ook de activatiekosten en eventuele installatiekosten en hardware bevatten.


Een gewone factuur is dus steeds voor de nieuwe maand.


De periodes waarop een factuur betrekking heeft staan steeds als aparte lijnen op de factuur, zo is het duidelijk waarvoor je betaalt.