Als u van bank verandert, dan zet u uw huidig mandaat stop: u neemt hiervoor contact met Erbacom: billing@erbacom.com.  U geeft ons uw nieuw IBAN-nummer en wij bezorgen u dan een nieuw mandaatdocument.