Zolang deze dienst/product onder hetzelfde klantennummer valt is dit mogelijk.